© Martine Hautekeete

Over ons

Cernunnos vzw- naambetekenis

Cernunnos is de god van de fauna, flora, landbouw, voorspoed en vruchtbaarheid uit de Keltische mythologie. Hij is de beschermer van de natuur en zorgt voor de balans tussen mens en natuur. Cernunnos wordt onder andere gekoppeld aan mannetjesherten in de bronst en wordt met hetzelfde gewei afgebeeld, vandaar de keuze van het logo.  

Op Beltane (1 mei) wordt hij geëerd. Cernunnos brengt levenskracht en potentie.

In die optiek is Cernunnos vzw op 1 mei 2020 geboren om volgende visie en missie uit te dragen.

“De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water.”

Lao Tse

Visie

In onze huidige maatschappij zie je zowel kinderen als volwassenen rondtollen in de hectiek van alle dag. De vele verwachtingen, verplichtingen en to-do lijstjes zorgen dat mensen eerder “overleven” dan echt ten volle genieten van het leven. 

Het jachtige leven doet niet alleen afbreuk aan de mens zelf (burn-out, kanker, stress-gerelateerde klachten, …). Deze levenswijze heeft ook vergaande gevolgen ten aanzien van de hulpbronnen van de aarde (ook uitputting).

Door te vertragen kunnen we opnieuw de tijd nemen om stil te staan bij wat de essentie is in ons leven. Leven vanuit eenvoud komt dan weer op de voorgrond, waardoor ons consumptiegedrag kan veranderen.

Binnen het kader van gezondheidszorg wil Cernunnos vzw de link leggen dat welzijn en gezondheid onlosmakelijk verbonden zijn met een ecocentrische en ecologische visie.

Missie

Met de vzw neem ik “salutogenese” als peiler, met name wil ik gezondheidszorg terugbrengen naar de oorsprong van wat gezondheid inhoudt; stress free living, beweging, gezonde voeding, welbevinden en veerkracht, verbonden leven met de natuur (zowel t.a.v. onze voedselketen (bioboerderij) als voor onze spiritualiteit/zingeving (bos)).

Eveneens wenst de vzw een duurzame ontwikkeling in de maatschappij te stimuleren waarbij patiënten/deelnemers/klanten zich opnieuw bewust zijn dat er een samenhang ‘sense of coherence’ is in de gezondheid (voor zichzelf en anderen) en de zorg voor de hulpbronnen van de aarde en alle levende wezens.

Cernunnos vzw wil de mensen terug in contact brengen met de aarde (onze habitat) en deze relatie herstellen door in te zetten op een betere zelfzorg, zorg voor de samenleving en de natuur/aarde en daarnaar te leven. 

De activiteiten van de vzw zijn van therapeutische, informatieve of educatieve aard.

Hierbij is het doel lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel welzijn van mensen stimuleren.

Lichaamsgericht en handelingswerken in de natuur vormen de leidraad om mensen te laten vertragen en in het NU te brengen.

Zo komt er ook opnieuw ruimte voor herstel, creativiteit en oplossingsgericht denken.

In zijn activiteiten wil de vzw aantonen dat de natuur als een krachtbron en voedingsbron kan ingezet worden bij transities en in het vinden van oplossingen in het leven en in de maatschappij.

De vzw richt zich op preventieve gezondheidszorg en eerstelijnsgezondheidszorg en dit zowel naar kinderen, jongeren als volwassenen.

De educatie, vorming en belevingsworkshops kan zowel gebeuren ten dienste van privépersonen als professionelen uit onderwijs, gezondheidssector, bedrijven en vrijetijdssector.

Verbindend en gezond leven

 • verbinding maken met jouw lichaam via beweging en handelingsgericht werken                                         
 • terugkeren naar de basis van onze voedselketen
 • leven volgens de 4 seizoenen
 • leven met respect voor mens, dier en natuur
 • respecteren van de hulpbronnen van de aarde
 • deelcultuur (sharing is caring)
 • gemeenschapsvorming

Over Somaya Verstyn

 • natuurtherapeute
 • ergotherapeute
 • kinesitherapeute
 • kinesiologe
 • holistisch denker
 • ontluiker van potentieel
 • balans lichaam/hart/hoofd
 • salutogenese =terug naar de oorsprong van gezondheid
 • hoogsensitief
 • gegrond
 • positief ingesteld
 • rustig
 • empathisch
 • dynamisch
 • out of the box denker
 • zoeker
 • bezielster en oprichter van Cernunnos vzw

“Let als je naar een doel reist goed op de weg. Want de weg verrijkt ons terwijl we hem bewandelen.”

Paulo Coehlo

Ik ben ergotherapeute en kinesitherapeute en begeleid reeds meer dan 20 jaar kinderen, jongeren en volwassenen.

Mijn ervaring deed ik op in revalidatiecentra, scholen en privépraktijken.

In mijn zoektocht om op een dieper en duurzamer niveau heling te brengen op de hulpvraag en klachten die mensen ervaren, kwam ik in 2007 in aanraking met kinesiologie en ontstond er een nieuwe stroom. Ik ontdekte een zachte en efficiënte methode om na te gaan welke spanningen onderliggend zijn aan de fysieke, mentale en/of emotionele klachten. Dit bracht mij een holistische benadering van klachten.

In die periode die volgde, startte ik mijn eigen praktijk maar groeide eveneens het verlangen om meer preventief aan de slag te gaan in de hulpvraag naar stress gerelateerde klachten. Zo ben ik gestart als freelance lesgever binnen onderwijs, gezondheidszorg en organisaties om met eenvoudige oefeningen stress in het dagelijks leven te verminderen.

“ Een pad ontstaat door erop te lopen”

Zhuang Zi

De kinesiologie bracht ook in mezelf een groeiproces op gang. Het opende in mij een grotere bewustwording in de zorg voor de aarde, de dieren en de natuur en bracht mij bij een nieuw vraagstuk! Hoe kan ik via mijn werk die bewustwording stimuleren? Is er een link tussen onze natuurvervreemding en gezondheid en welbevinden?

In 2015 sloot ik mij aan bij CSA boerderij Oogstgoed om zo dichter te staan bij mijn eigen voedselketen. Wekelijks ga ik er mijn eigen groenten oogsten en ontdek de waarde en kracht van community om zorg te dragen voor de aarde. 

Verder ging ik intuïtief met mijn eigen technieken (stressrelease via lichaamsoefeningen) het bos in, om te wandelen, te dwalen en verheldering te zoeken. De literatuur (rond verbondenheid met de natuur in relatie tot ecologisch bewustzijn; gezondheid en cognitieve en emotionele ontwikkeling) die ik las en de verschillende opleidingen rond natuurverbinding in het buitenland verzekerden mij dat ik op de goede weg was in mijn aanpak en benadering naar ontwikkeling, gezondheid en welbevinden voor mezelf en anderen.

De oprichting van de vzw is ontstaan vanuit deze spontane flow om mensen preventief en/of curatief in kleine groep te begeleiden in zelfzorg en/of herstel in relatie met de ander (gemeenschap) en de natuur.

Daarnaast werk ik ook als zelfstandige in de natuur waarbij ik kinderen, jongeren en volwassen lichaamsgericht begeleid met kinesiologie en natuurtherapie.

Met plezier ontmoet ik jullie op één van de activiteiten van Cernunnos vzw.