© Martine Hautekeete

Algemene voorwaarden

 • Cernunnos vzw staat voor duurzaamheid en zorg voor de aarde en wil carpooling promoten. Ingeschreven klanten kunnen per mail verbonden worden met elkaar, opdat deze zelf initiatief kunnen nemen tot carpooling. D.w.z. dat de mailadressen van de klanten onderling uitgewisseld worden. Indien u dit niet wenst dient u dit zelf te melden bij inschrijving. Cernunnos vzw neemt hier verder geen initiatief of verantwoordelijkheid in.
 • Cernunnos vzw is verzekerd voor de eigen beroepsaansprakelijkheid. Voor elke deelnemer is er een ongevallenverzekering, waarbij de deelnemerslijst telkens naar de verzekering wordt doorgestuurd. Deze bevatten enkel voornaam en familienaam.
  Op basis van deze lijst kan de verzekering worden aangesproken na tussenkomst van de mutualiteit en eventuele hospitalisatieverzekering van de deelnemer. Cernunnos vzw raadt elke deelnemer aan zich te verzekeren voor persoonlijke ongevallenalsook een familiale verzekering af te sluiten. Ondanks een pantser aan verzekeringen staat veiligheid altijd op nummer 1!
 • Uw inschrijving via de website is definitief. Bij annulatie wordt altijd minstens 35 euro administratiekost aangerekend. Bij annulatie minder dan 30 dagen op voorhand, dient alsnog 75% van het deelnamegeld te worden betaald. Bij annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit, dient het volledige bedrag te worden betaald. Bij stopzetting van deelname van de klant tijdens de activiteit wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
  Annulatie dient telefonisch of per mail te gebeuren. Bij onverwachte ziekte/ongeval voor aanvang van de activiteit wordt gevraagd telefonisch of via mail te verwittigen. 50% van de deelnameprijs zal terugbetaald worden, mits een medisch attest van ten laatste de eerste dag van de activiteit. Bij ziekte tijdens het traject, zal geen deelnamegeld worden terugbetaald.
 • Pas van zodra u het inschrijvingsgeld betaalt bent u zeker van uw plekje.
 • In geval van onvoldoende deelnemers en/of annulatie van Cernunnos vzw uit, dient geen vergoeding te worden betaald en worden reeds betaalde gelden terug betaald.
 • Foto’s en filmopnames die tijdens de activiteiten genomen worden, kunnen worden gebruikt op onze website of facebook, instagram of linkedIn-pagina. 
  Indien u dit niet wenst, dient u ons schriftelijk via brief of e-mail daarover te informeren voor aanvang van de activiteit.
 • Wanneer u zich via het inschrijvingsformulier inschrijft voor één van onze activiteiten verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.