© Martine Hautekeete

Natuurtherapie voor volwassenen

‘Vergeten hoe je de aarde moet bewerken en de grond moet verzorgen staat gelijk aan jezelf vergeten’

Mahatma Gandi (1869-1948)

Binnen de natuurtherapie vertrekken we van het helende effect van de CSA-boerderij:

 • een natuurlijke omgeving waarbij aan biodynamische landbouw gedaan wordt (zorg voor de aarde en de voedselketen);
 • een cultuur van ondersteunen en delen;
 • een geïntegreerd kader van een bestaande community/gemeenschap.

Zo willen we de dynamiek tussen zelfzorg, zorg voor de aarde en onze voedselketen nieuw leven inblazen met als doel een gezond leven en een gezonde maatschappij.

Wat biedt natuurtherapie aan jou?

Natuurtherapie richt zich op de groei en bloei van mensen. De gezondheid en het welzijn van de cliënt is het hoofddoel en de CSA boerderij is onze mediator (hulpmiddel) om hiertoe te komen.

Een helende plaats en community wil ik actief aanbieden als herstelplek, waar je jezelf, het boerderijleven, de natuur (opnieuw) kan terugvinden.
Ik keer met jou terug naar de basis van de voedselketen en de essentie van het leven.
Een plaats waar je in alle rust kan werken aan bepaalde individuele doelstellingen die in samenspraak zijn opgesteld.
Ik wil een plaats aanbieden, waar mensen zichzelf en elkaar (opnieuw) kunnen ontmoeten (en ont-moeten), waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn en waar men kan genieten van elkaar en van het zinvolle buitenleven.

Wie had gedacht dat mijn verschrompeld hart
Weer groen zou uitbotten, weggedoken
Onder de grond (…)

George Herbert (1593-1633)

Hoe ga ik te werk?

Therapeutisch werken op het veld, in de natuur brengt alle elementen samen om “echte” heling te brengen.

Om tegemoet te komen aan de therapeutische noden van cliënten werk ik vanuit een holistische aanpak. Naast het verbeteren van sociaal, cognitief, fysiek of psychologisch functioneren, schenk ik ook aandacht aan spiritualiteit en zingeving.

Als ergo- en kinesitherapeute vind ik het waardevol om lichaamsgericht en handelingsgericht te werken:

 • aanbrengen van lichaamstechnieken stressrelease;
 • wroeten met de handen in de aarde of andere boerderijtaken;
 • verwerken van groenten of wilde kruiden;
 • aanbrengen van oefeningen natuurverbinding;
 • markeren van overgangen met rites of passage.

Binnen de sessies is er ruimte voor deelcirkels waar een open verbindende communicatie centraal staat. Tijdens deze momenten wordt ook de tijd genomen om de signalen van de natuur te vertalen naar het dagelijks leven.

Dit alles doen we binnen een vaste structuur en regelmaat.

Met deze begeleiding wil ik jou opnieuw in contact brengen met jouw ritme/tempo om zo in contact te treden met jouw innerlijke wijsheid om jouw eigen pad te volgen.

Alleen door de natuur in het moment te beleven, door met jouw hele wezen in het Nu te leven, kan je voelen wat jou goed doet en wat jij wil.

Hoe mooi zou het zijn om de natuur in het diepst van jouw wezen te ervaren, om zelfs met haar samen te vallen!

Bij natuurtherapie neemt iemand deel aan iets groters. Ze maken verbinding met de natuur en met het leven op de CSA boerderij. Dit gevoel van verbondenheid kan op zijn beurt ervaring en inzichten bieden aan het verbeteren van de natuurlijke ritmes en natuurlijk leven.

Voor wie?

Natuurtherapie bij mensen met psychische kwetsbaarheden:

 • stress-gerelateerde klachten;
 • burn-out;
 • angst- en paniekstoornissen;
 • depressie, …

Getuigenissen